Palvelut

Kaivuupalvelua

 • Piharakentaminen
 • Pohjarakentaminen
 • Tierakentaminen
 • Muu maanrakennus
 • Auraukset ja hiekoitukset
 • Lanaukset ja sorastus
 • Teiden kunnossapito
 • Lavettisiirrot
 • Maa-aineskuljetukset
 • Kivien ja kantojen poisto

CE-merkitty kiviaines

CE-merkittyä kalliomursketta

 • Soramurskeet
 • Kalliomurskeet

Muut maa-ainekset

Kuljetuspalvelua

 • Luonnonsora
 • Seulottu multa